Säännöt

Suuntaa-antavat toimintasäännöt:

 1. Ennakkoilmoittautumismaksu sisältää vakuutuksen*. Näin ollen se täytyy olla maksettuna ennen tunneille tuloa. Oppilas on vakuutettu opetussuunnitelman puitteissa järjestettävän toiminnan aikana.
 2. Sirkuskouluun pääsevät kaikki halukkaat, mikäli ryhmissä on tilaa. Leiriläiset ovat etusijalla jonossa.
 3. Sirkuskoulu on ensisijaisesti suunnattu lapsille ja nuorille. Myös aikuisryhmiä on.
 4. Useista peräkkäisistä poissoloista ilmoitetaan sirkuskoululle.
 5. On kohteliasta ilmoittaa lopettamisesta ajoissa (ennen eräpäivää) ja antaa paikka seuraavalle. Eräpäivän jälkeen ei hyvitystä maksuista.
 6. Yhdistyksen kautta hoidettavista keikoista ja esiintymisistä saadut rahat suunnataan yhdistyksen toiminnan tukemiseksi. Keikkoja tekemällä esiintyväryhmä voi ansaita rahaa mm. opintomatkaa tai sirkusfestivaaleja varten.
 7. Päästäkseen esiintyvään ryhmään oppilaan on osoitettava erityistä motivoituneisuutta (harjoittelua 3-5pvä/vko), kykeneväisyyttä keikkailuun sekä tiettyä taidollista tasoa. Kaikilla esiintyvillä on oltava keikkakelpoinen numero.
 8. Ohjaajat sijoittavat oppilaan parhaaksi katsomaansa ryhmään. Ryhmät määräytyvät iän, harrastuneisuuden ja motivaation mukaan.
 9. Joka vuosi on järjestettävä näytös, jossa kaikilla sirkuskoulun oppilailla on mahdollisuus esiintyä.
 10. Sirkuskoulu voi kinkkisessä tilanteessa kerätä oppilailta lisävaroja mm. puvustukseen, esiintymismatkoihin ja lisävarusteisiin vanhempien suostumuksella.
 11. Ensisijainen vastuu on tuntiopettajalla/-opettajilla tunnin alkamishetkestä harjoittelun loppuun.
 12. Linnanmäen sirkuskoulun kannatusyhdistys ry on Suomen Nuorisosirkusliitto ry:n jäsen.
 13. Alle 15-vuotiaiden sirkuskoululaisten huoltajat voivat edustaa oppilasta kannatusyhdistyksen vuosikokouksissa. Yhdistyksessä toimii myös vanhempainrinki, johon kuka tahansa huoltajista voi liittyä.
 14. Linnanmäen sirkuskoulun ohjaajan tulee antaa mahdollisimman ammattitaitoista ja turvallista opetusta harrastuksen vaateet huomioon ottaen. Ohjaajilta vaaditaan laajaa kokemusta alalta ja kannustavaa sekä tavoitteellista henkeä. Ohjaajan tulee osata arvioida oppilaidensa henkilökohtaiset resurssit ja kuulostella myös lasten omia tavoitteita.
 15. Esitysten taiteellinen vapaus ja vastuu ovat ohjaajalla.
 16. Yhdistyksen tulee tukea myös ohjaajien ammattitaidon ylläpitoa ja kehittämistä.
 17. Harrastustodistuksen ja -suosituksen saa pyydettäessa
 18. Jos oppilas joutuu keskeyttämään harrastuksen kesken lukukauden, harkitaan lukukausimaksun (tai osan siitä) palauttamista lääkärintodistuksen perusteella.

*Ryhmävakuutus on kattava tapaturman sattuessa kaikkiin ensisijaisiin hoitokuluihin. Vapaa-ajan tapaturmavakuutus takaa hoidon pidemmällä aikavälillä, joten molemmat on hyvä olla olemassa.